De rol van de Product Owner

Geschreven op 4 november 2021 De rol van de Product Owner

Wat doet een Product Owner?

De Product Owner speelt misschien wel de belangrijkste rol van het scrum team bij Agile werken. De PO is namelijk de schakel tussen de belanghebbenden aan de ene kant, de stakeholders, en het ontwikkelteam van Soluso aan de andere kant. Hij of zij verzamelt alle eisen en wensen van de opdrachtgever en bepaalt de prioriteiten. Tijdens het hele proces bewaakt en beheert de PO de backlog en zorgt dat deze altijd up-to-date is met de laatste eisen.

Wie is de Product Owner?

Idealiter wijst de opdrachtgever iemand van het bedrijf aan als PO van het project. Dit is de meest efficiente manier, omdat hij of zij de gebruikers en hun behoeften het beste kent. Tegelijkertijd is er dan vanuit de klant direct zicht op het projectbudget en de ingebouwde functies. Toch kan het ook zo zijn dat er geen geschikt persoon binnen de organisatie is. De functie kost immers aardig wat tijd en moeite. In dat geval kan een externe professional worden aangesteld, of in zeldzame gevallen, iemand van Soluso. Hoe dan ook, we kijken altijd naar het meest effectieve en efficiënte scenario voor beide partijen.

Wat wordt er verwacht van een Product Owner?

De belangrijkste verantwoordelijkheden van een PO zijn:

1. Het definiëren en communiceren van de productvisie van de klant;

 • De PO is de productvisionair die de visie communiceert aan het ontwikkelingsteam en belanghebbenden, daarom verwachten we dat de PO een goede communicator is.
 • Om de productvisie gemakkelijker te visualiseren, kan de PO een productroadmap maken en beheren (natuurlijk helpen wij daarbij waar nodig).
 • De PO verzamelt namens de klant alle eisen en wensen van alle belanghebbenden en geeft deze zo helder mogelijk door aan het ontwikkelteam.
 • De PO houdt de belanghebbenden bij de klant op de hoogte van het ontwikkelproces, bijvoorbeeld bij de sprintbeoordeling aan het eind van elke sprint.
 • De PO snapt waarom een bepaalde functie nodig is en kan goed uitleggen welke voordelen deze functie voor de gebruikers zal opleveren.

2. Beheer van de product backlog;

 • Het grootste deel van de taak van de PO is het bijhouden van de backlog.
 • De PO beoordeelt de backlog en vult deze aan met nieuwe user stories of past de bestaande user stories aan als er nieuwe vereisten zijn. Uiteraard helpen wij hierbij waar nodig.
 • De PO kijkt naar het belang voor de gebruikers van het product en bepaalt zo de prioriteiten.
 • De PO zorgt aan het begin van iedere sprint voor voldoende werkzaamheden voor het ontwikkelteam om aan te werken. Hoe duidelijker en vollediger de user stories zijn, des te beter kan de sprint ingepland worden.
 • Ook voor een nauwkeurige inschatting is een duidelijke omschrijving cruciaal. Wanneer het goed omschrijven van een user story lastig blijkt, kunnen wij hier ook wel weer bij helpen.

3. Evaluatie en voortgang bewaken;

 • De PO is verantwoordelijk voor de eindevaluatie van de aangeleverde user stories.
 • De PO test elke afzonderlijk user stories aan de afgesproken eisen. Als blijkt dat het toch verkeerd geïmplementeerd is, wordt dit in principe altijd opgelost, in dezelfde of een volgende sprint. En natuurlijk evalueren we waarom de uitwerking is afgewezen.

4. Toegankelijk zijn voor het ontwikkelteam;

 • Het is cruciaal dat de PO goed bereikbaar is voor alle vragen die het ontwikkelteam heeft tijdens de sprint. Het kan voorkomen dat tijdens de ontwikkeling input nodig is van de PO. Als hier vertraging optreedt kan dat leiden tot een onvolledige sprint.
 • Het kan ook zijn dat de ontwikkelaars tijdens hun werkzaamheden een betere of snellere manier zien om iets te implementeren. Dit bespreken we dan altijd met de PO om te zien of deze oplossing aansluit bij de gewenste functionaliteit.

Conclusie


De Product Owner is dus cruciaal in het succes van het proces en moet daarom weloverwogen worden gekozen. Natuurlijk snappen wij dat niet iedereen deze rol zomaar in kan vullen. Wij adviseren dan ook niet alleen bij de keuze ervan, maar ondersteunen de PO ook tijdens het hele proces waar nodig. Samen werken we zo toe naar het maximale resultaat.

Heb je vragen over de rol van PO? Neem dan contact op, we denken graag met je mee.

Terug naar het overzicht