Disclaimer

De website soluso.nl is eigendom van Soluso en heeft het beheer van deze website in eigen handen. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is deze website samengesteld. Soluso aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Binnen deze website zijn relevante hyperlinks opgenomen naar externe bronnen. Soluso is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrecht

Soluso behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en te printen. Het is niet toegestaan om de geboden informatie over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Soluso.

Optimale beleving

De website van Soluso is ontworpen voor moderne (mobiele) apparaten. De weergave van de website kan worden beïnvloed door de gebruikte browser. Voor een optimale weergave en beleving van deze website, adviseren we de gebruikerte browser actueel te houden. Dit is niet alleen prettig voor de beleving van onze website, maar ook erg veilig voor andere toepassingen!

Over Soluso

Soluso B.V. staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73215163. Voor vragen of onduidelijkheden, kan er altijd contact met ons worden opgenomen.