De Soluso Scrum-aanpak

Geschreven op 8 december 2021 De Soluso Scrum-aanpak

Welke termen kom je tegen en wat houdt het in?

Hoe je het beste met ‘Scrum’ aan de slag kunt gaan, staat omschreven in de ‘Scrum Guide’. Deze gids is geschreven door de bedenkers van Scrum en vormt een raamwerk voor het ontwikkelproces bij complexe producten of diensten. Er wordt uitgelegd hoe je idealiter hoort om te gaan met de verschillende Scrum rollen, de Scrum meetings en de Scrum lijsten. Per situatie en organisatie kan de aanpak echter iets verschillen. In deze blog lees je daarom welke aanpak en onderdelen er terugkomen in onze sprints, en waarom.

Backlog Grooming

Iedere Scrum begint met een backlog; een lijst met werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. De Product Owner is verantwoordelijk voor een goede Backlog met heldere omschrijvingen (User stories) voor iedereen. Hij of zij past deze aan waar nodig, bijvoorbeeld op basis van feedback van gebruikers of stakeholders of bij ontwikkelingen in de markt. Indien nodig kan de Scrummaster of iemand van het ontwikkelteam helpen (bijvoorbeeld schrijven of prioriteren van User Stories of definiëren van de requirements).

Backlog Refinement

Bij Backlog Refinement doen we hetzelfde, maar dan samen. Met het hele Scrumteam (ontwikkelaars, Scrummaster en de Product Owner) bespreken we alle items uit de Backlog. Dan start de ‘Planning Poker’, waarbij iedereen een aantal punten toekent aan een User Story. De punten worden onthuld en eventuele mismatches worden besproken en toegelicht vanuit ieders perspectief. Daarna volgt een nieuwe stemronde, en wanneer iedereen hetzelfde heeft gestemd weten we het aantal Story Points voor de User Story.

Sprintplanning

Tijdens deze bijeenkomst bepalen we welke User Stories in de komende twee weken worden opgeleverd. Eerst bespreken we wat het doel is dat we aan het einde van de sprint willen bereiken (bijvoorbeeld het registratieproces verbeteren of de orderflow implementeren). Daarna voegen we de specifieke User Stories toe totdat we onze Velocity (het gemiddeld aantal Story Points dat we per sprint kunnen leveren) hebben bereikt. Iedereen weet zo goed wat we willen bereiken in de volgende sprint.

NB:
Soms is het mogelijk de Backlog Refinement en de Sprintplanning te combineren in één vergadering!

Sprint

Een sprint is een afgesproken tijdsbestek waarin we samen werken aan het afgesproken (sprint)doel. Bij ons duren de sprints normaal gesproken twee weken. Het fijne van een sprint is dat je vooraf precies weet wat er twee weken later af is en dat je vaak dus ook al meteen van de voordelen van de features kunt profiteren.

Daily Scrum (ook wel Stand-up)

Dit is een interne Soluso meeting. Iedere ochtend hebben wij om 9 uur een kwartiertje overleg. Heel even zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan en dat het plan voor die dag helder is bij iedereen. Als iemand zorgen heeft of problemen ziet, dan worden ze daar gedeeld. Meestal is het een korte samenvatting van wat je gisteren hebt gedaan en welke eventuele obstakels je ziet. Zo zijn we altijd alles voor!

Sprint Review

Aan het einde van een sprint volgt er een meeting waarin de Product Owner de uitwerkingen van de afgelopen twee weken kan laten zien aan andere Stakeholders. Zij kunnen hun feedback geven en de Product Owner bepaalt aan de hand daarvan of en wat ervan aan de Product Backlog wordt toegevoegd. De Product Owner kan zelf bepalen welke Stakeholders bij welke Sprint Review moeten worden uitgenodigd.

Sprint retrospective

Tijdens deze bijeenkomst bespreken wij bij Soluso intern wat er goed ging en wat er in de volgende sprint verbeterd kan worden. Andere tools inzetten, andere expertises of misschien wel een andere aanpak? Om te voorkomen dat dit eentonig wordt, gebruiken we verschillende formats hiervoor of maken we er een spelvorm van. De goede zaken nemen we mee in een volgende sprint, de verbeteringen passen we toe zodat we efficiënter worden. We maken concrete actiepunten voor ierder teamlid, zodat het ook opvolging krijgt.

Interesse?

Wil je meer weten over scrum? Wil je weten wat scrum precies inhoudt? Of wil je weten wat de voordelen van scrum zijn voor jouw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op.

Terug naar het overzicht